fbpx

Marknadsundersökning

Just nu gör vi en marknadsundersökning för att skapa oss en uppfattning om hur företag marknadsför sig digitalt. Din medverkan tar bara ett par minuter.

Börja med att berätta vem du är och hur vi kan nå dig:
Nu till det digitala!
Har du någon hemsida?*
Är din hemsida SEO-optimerad?*
Om du svarat ja på föregående fråga, hur mycket lägger du på SEO varje månad? (Välj det som passar bäst)
Du är snart klar, men först lite om annonsering.
Annonserar du online?*
Vilka kanaler annonserar du i? (Välj alla som stämmer)
Om du annonserar, hur mycket lägger du på digital annonsering varje månad? (Välj det som passar bäst)
Hur mycket beräknar du att ha i marknadsbudget per månad*